Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Pierwsze miejsce w konkursie prac naukowych organizowanym przy VI Barbórkowym Spotkaniu Geriatrycznym

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zespół Pracowników SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego zajął I miejsce w konkursie prac naukowych organizowanym przy VI Barbórkowym Spotkaniu Geriatrycznym za pracę pt.: Robotyka w medycynie i geriatrii - BOBOT 2.0.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Z. B. Wojszel, A. Kasiukiewicz, G. Najda, B. Kuprjanowicz, E. Frąckiel, K. Kalińska, J. Sitkiewicz, A. Wińska, M. Kondratiuk, L. Ambroziak, M. Żukowski, A. Bożko, R. Kaczyński, E. Pawłuszewicz, J. Pauk, M. Derlatka, B. Śliwecki.

Zespół zaprezentował jeden z modułów projektu realizowanego pod nazwą „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” w ramach konkursu pn. „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz leczeniu COVID-19”.

Celem projektu jest rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV2 w placówce medycznej. Rozwiązania te mają się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitala przekształconego w szpital jednoimienny zakaźny.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego jako Lider Projektu, realizuje przedmiotowe zadanie w konsorcjum z Partnerem Politechniką Białostocką. Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” o wartości blisko 8,9 mln zł jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.

Więcej o Projekcie: https://www.zozmswia.bialystok.pl/pl/projekty

 

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony