Logo Telemetria.JPG

„PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych”

Budżet projektu: 8 861 375,00 zł

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV2 w placówce medycznej.

Rozwiązania te przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitala przekształconego w szpital jednoimienny zakaźny.

Wykonawcy

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum stworzonego przez:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

                                         oraz

LIDER PROJEKTU

 • Politechnika Białostocka

PARTNER

Kierownik projektu - dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

Czas realizacji29.10.2020 - 30.10.2021

Geneza i ogólne założenia projektu PROTECT-MED

Szpitale dedykowane do pracy z pacjentem zakażonym SARS-CoV2 nie były zaplanowane i zbudowane z myślą o pełnieniu tej funkcji. Skutkuje to tym, iż często trudno jest w nich wyodrębnić rozłączne strefy stopniowania ryzyka zakażenia, a drogi przemieszczania się pacjentów podejrzanych i zakażonych mogą się krzyżować. Stwarza to duże wyzwanie dla procedur odkażania pomieszczeń i szlaków komunikacyjnych, szczególnie w dobie niedoboru personelu sprzątającego. Ryzyko zakażenia personelu placówki medycznej zwiększa ponadto częsty, bezpośredni kontakt z chorym zakażonym, konieczność posługiwania się papierową dokumentacją medyczną, czy poruszanie się po nieznanej placówce w przypadku pracowników delegowanych do pracy w niej w czasie epidemii.

Przewidziane w projekcie badania naukowe i prace rozwojowe obejmą ocenę możliwości, opracowanie i przetestowanie w rzeczywistych warunkach szpitala jednoimiennego skuteczności:
1) systemu MedTAB- umożliwiającego ograniczenie bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z osobami podczas kwarantanny, podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi poprzez samodzielną, podstawową diagnostykę oraz samorejestrację w momencie kontaktu ze szpitalem (rejestracja/wywiad/wczytanie dokumentacji i zgód pacjenta);
2) odkażania powierzchni za pomocą promieniowania UV-C przy pomocy zdalnie sterowanego robota mobilnego (ROBUV);
3) mobilnych, zdalnie sterowanych robotów, wyposażonych w wybrane funkcje diagnostyczne oraz multimedialne, które umożliwią personelowi szpitalnemu bezpieczny kontakt z chorymi, wykonywanie prostych badań i dostarczenie niewielkich przesyłek (np. lekarstw), a samym pacjentom nawiązanie zdalnego i bezpiecznego kontaktu z bliskimi podczas koniecznej izolacji (BOBOT 2.0)
4) aplikacji nawigacyjnej na smartfony ułatwiającej samodzielne poruszanie się po terenie szpitala pracownikom nie znającym obiektu (personel nowozatrudniony/delegowany z innych placówek na czas epidemii);

W ramach projektu stworzone zostaną prototypy funkcjonalne tych rozwiązań, a także przeprowadzona zostanie integracja z systemem informatycznym SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, umożliwiająca wdrożenie ich w warunkach rzeczywistej pracy placówki medycznej.
Opracowane rozwiązania przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w szpitalach zakaźnych, do zmniejszenia obciążenia personelu medycznego pracą w bezpośrednim kontakcie z chorym podejrzanym o zakażenia i zakażonym, zmniejszenia obciążenia pracą personelu sprzątającego placówkę medyczną, ale także zmniejszenia zużycia środków ochrony indywidualnej.

Oczekiwane rezultaty projektu PROTECT-MED

 • Opracowanie i wdrożenie efektywnej procedury samodzielnej, podstawowej diagnostyki pacjentów (w tym przebywających podczas kwarantanny, podejrzanych o zakażenie i z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV2) podczas przyjmowania do szpitala oraz samorejestracji przyjmowanego pacjenta będącego w stanie samodzielnie wypełnić i podpisać niezbędne formularze w postaci elektronicznej oraz zeskanować dokumenty bez konieczności bezpośredniego kontaktu z personelem szpitala wraz z automatyczną dezynfekcją użytego w tym celu wyposażenia za pomocą promieniowania UV-C (MedTAB).
 • Opracowanie i wdrożenie procedury odkażania powierzchni za pomocą promieniowania UV-C (w tym powierzchni trudno dostępnych) przez zbudowanego zdalnie sterowanego robota mobilnego (ROBUV).
 • Skonstruowanie i wdrożenie do użytku w warunkach szpitalnych dwóch mobilnych, zdalnie sterowanych robotów, które będąc wyposażone w funkcje diagnostyczne (pomiar pulsu i temperatury ciała pacjentów) oraz multimedialne (wyświetlanie i rejestracja wideo, odtwarzanie i rejestracja dźwięku) umożliwią personelowi szpitalnemu bezpieczny kontakt z chorymi, wykonywanie prostych badań i dostarczenie niewielkich przesyłek (np. lekarstw), a samym pacjentom nawiązanie zdalnego i bezpiecznego kontaktu z bliskimi oraz rozrywkę w trudnym okresie pobytu w izolacji (asystenci personelu medycznego - BOBOT 2.0).
 • Opracowane i wdrożenie aplikacji na smartfony do ułatwienia samodzielnego poruszania się (nawigacji) po terenie szpitala z wyznaczonymi strefami ryzyka zakażenia oraz pracownikom nieznającym obiektu.

Wyniki realizacji projektu mają się przyczynić do wdrożenia metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia dzięki:

 1. ograniczeniu konieczności kontaktu osób zakażonych/ podejrzanych o zakażenie z osobami zdrowymi poprzez wdrożenie rozwiązań umożliwiających:
 • Wyręczanie personelu w diagnostyce podstawowych parametrów życiowych pacjentów
 • Wyręczaniu personelu w bezpiecznym dostarczaniu pacjentom zakażonym i w obserwacji drobnych przesyłek (np. leki)
 • Ograniczenie posługiwania się dokumentacją papierową pacjentów poprzez wdrożenie rozwiązania umożliwiającego samodzielną rejestrację, wprowadzenie do systemu wstępnego wywiadu chorobowego i epidemiologicznego oraz elektronicznej wersji niezbędnej dokumentacji medycznej
 • Wdrożenie aplikacji na smartfony umożliwiającej kontrolę poruszania się w strefach bezpiecznych (zielonych ) placówki, ostrzegającej o ryzyku znalezienia się w strefie żółtej/ czerwonej (zagrożenie zakażeniem) wraz z informacją co należy zrobić
 1. wykorzystanie promieniowania UV-C do celów dekontaminacji powierzchni pomieszczeń szpitalnych, w tym- trudno dostępnych

Konferencja prasowa dotycząca projektu: „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych”

W dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 11.00, na kanale YouTube Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja prasowa w formule online poświęcona wspólnemu projektowi Szpitala MSWiA w Białymstoku i Politechniki Białostockiej, który otrzymał ponad 8,5 mln dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W konferencji udział wzięli:

 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB - rektor Politechniki Białostockiej,
 • dr n. med. Marek Kiluk – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego,
 • dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel - kierownik projektu, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku,
 • dr hab. inż. Maciej Zajkowski. prof. PB - jeden z twórców rozwiązań, Politechnika Białostocka.

Projekt „Protect Med” zakłada stworzenie trzech technologicznych rozwiązań, które pomogą sprawnie diagnozować pacjentów, jednocześnie chroniąc personel placówki medycznej.

Pierwszym planowanym rozwiązaniem jest system MedTAB, przy pomocy którego pacjenci samodzielnie zarejestrują się w szpitalu.

Naukowcy z PB rozbudowują na potrzeby szpitala MSWiA stworzonego w 2020 roku RobUV – automatycznego robota, dezynfekującego powierzchnie za pomocą promieniowania UV-C. Równolegle tworzą kolejne, mniejsze urządzenie, samodzielnie sterylizujące powietrze.

Trzecią nowością dedykowaną szpitalowi będzie zdalnie sterowany asystent medyczny. BOBOT 2.0 umożliwi personelowi szpitalnemu bezpieczny kontakt z chorymi, wykonywanie prostych badań (pomiar pulsu i temperatury ciała pacjentów) i dostarczenie niewielkich przesyłek. Oprócz tego pomoże pacjentom: zadzwoni do bliskich, przeczyta bajkę lub wyświetli film.

Więcej o szczegółach projektu możecie Państwo się dowiedzieć z materiałów z konferencji dostępnych pod linkiem:

PROTECT MED – innowacyjne rozwiązanie dla szpitala

O konferencji pisał też Kurier Poranny: Politechnika Białostocka. ProtectMed. Naukowcy stworzą innowacyjne rozwiązania dla szpitala MSWiA w Białymstoku

Artykuł pt. "COVID-19 przyspieszył zmiany w szpitalu. Roboty zdezynfekują sale, podadzą leki i opowiedzą bajkę" na stronie TVN24: COVID-19 przyspieszył zmiany w szpitalu. Roboty zdezynfekują sale, podadzą leki i opowiedzą bajkę

20 lipca 2021 r. w naszym Szpitalu odbyły się kolejne testy robota mobilnego w ramach projektu PROTECT MED

PROTECT MED to projekt realizowany przez Szpitala MSWiA w Białymstoku oraz naukowców z Politechniki Białostockiej. Jego celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań wprowadzających automatyzację i nowoczesną robotykę do świata medycyny.

W ramach trzech modułów prowadzone są prace nad automatyczną rejestracją pacjentów (moduł MedTAB), wydajną dezynfekcją szpitala promieniami UV (moduł RobUV) oraz robotycznymi asystentami pozwalający na bezpieczny, zdalny kontakt i opiekę nad pacjentami (moduł BOBOT 2.0).

Prace nad wszystkimi modułami mają zaawansowany charakter. W ramach modułu BOBOT 2.0 przeprowadzono testy platform jezdnych w środowisku szpitalnym. Uzyskano pozytywne wyniki związane ze sterowaniem, zasięgami, mobilnością oraz mapowaniem środowiska. Pozyskane rezultaty pozwolą na przejście do kolejnego etapu realizacji modułu obejmującego wykonanie obudów, opracowanie interfejsów użytkownika, realizację prostej diagnostyki (pomiary pulsu i temperatury ciała pacjentów) oraz zaimplementowanie komunikacji multimedialnej.

Prace nabierają jeszcze większego tempa, a o ich kluczowych etapach zespół realizujący projekt będzie informował w przyszłości.

Dotyczy projektu pn. „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” w ramach konkursu pn. „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz leczeniu COVID-19”

 

 

 

Nowe wydanie Medyka Białostockiego

Link do e-wydania

https://bit.ly/Medyk_bialostocki_

 A co w środku:

 • Wracamy do inauguracji roku akademickiego;
 • Dyplomatoria na Wydziale Lekarskim, aż trzy! To trzecie to zeszłoroczne, kiedy pandemia uniemożliwiła absolwentom WL z 2020 roku świętowanie zakończenia studiów.
 • Odwiedziliśmy dwie inwestycje realizowane obecnie w UMB: Collegium Floridum i biobank
 • Transpacjent w szpitalu – ciekawy projekt naukowy realizowany wspólnie z naukowcami z WNOZ. Rozpoczynają się prace nad opracowaniem standardów komunikacji z pacjentem, który przechodzi korekcję płci. Niepotrzebne? Na jakiej sali chorych położyć pacjenta, który ma już kobiecy pesel, ale jeszcze wygląda jak mężczyzna? A jak się do niego zwracać? Jak wytłumaczyć to co się dzieje innym pacjentom? Dużo pracy.
 • PROTECT-Med projekt realizowany przez konsorcjum: SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego i Politechnikę Białostocką na stronach 27-28.
 • SOR w szpitalu dziecięcym świętuje swoje 20 urodziny. Jak to na SOR-ze, nie ma czasu na tort i świeczki, bo pracy jest multum.
 • 70 lat SCR Radiosupeł – wspomnienia piórem byłej kierownik Izy Prokop
 • Felieton: o pandemii, koronawirusie i tych, którzy widzą od środka co się dzieje – wszyscy mówią o szczepieniach (a w zasadzie ich braku), teoriach spiskowych, o tysiącach zakażonych, oblężonych szpitalach. A my mamy głos ze środka szpitala covidowego, od lekarza, który musi się z tym wszystkim mierzyć na swoich dyżurach. To nie jest głos miły

Zapraszamy do lektury 

Redakcja Medyka Białostockiego

Kwiecień 2022 r. - kolejne testy robota mobilnego w ramach projektu PROTECT MED. Bobot "ma już twarz" i komunikuje się z otoczeniem a także potrafi ocenić ciepłotę ciała. Pobyt Bobota na Oddziale Geriatrii docenili również pacjenci, żywo zainteresowani nową technologią. O wydarzeniu głośno było w mediach:

1) Portal Rynek Zdrowia zamieścił artykuł pt.:Zmierzy puls, temperaturę, przeczyta bajkę. Ostatnie testy polskiego robota szpitalnego. Artykuł dostępny pod linkiem:

https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Zmierzy-puls-temperature-przeczyta-bajke-Ostatnie-testy-polskiego-robota-szpitalnego,231363,11.html

2) Gazeta Kurier Poranny zamieściła artykuł pt.: Bobot 2.0 przechodzi ostatnie testy w szpitalu MSWiA. Robot wesprze pracę personelu medycznego (zdjęcia). Ten artykuł, zawierający również fotorelację z wydarzenia, możesz przeczytać po kliknięciu w link:

https://poranny.pl/bobot-20-przechodzi-ostatnie-testy-w-szpitalu-mswia-robot-wesprze-prace-personelu-medycznego-zdjecia/ar/c5-16242829