Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku za koordynację szczepień funkcjonariuszy Policji przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Szanowna Pani Dyrektor,
prowadzenie masowych szczepień jest fundamentalnym i zasadniczo jedynym sposobem powrotu do normalności oraz warunkiem stopniowego łagodzenia ograniczeń
w życiu społecznym i gospodarczym. Wraz z upływem II kwartału 2021 roku kończy się etap szczepień grup priorytetowych, do których zakwalifikowani zostali miedzy innymi funkcjonariusze Policji. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor za koordynację szczepień naszej grupy zawodowej, za przychylność przewijającą się w dobrych decyzjach, niezbędne wsparcie i szereg wielowymiarowych działań, które pozwoliły efektywnie przeprowadzić proces szczepień wśród funkcjonariuszy Policji. Proszę również
o przekazanie wyrazów wdzięczności całego policyjnego środowiska dla wszystkich pracowników
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku zaangażowanych we współdziałanie z podlaską Policją w tym zakresie. Dostrzegając Państwa wysiłek i poświęcenie, jeszcze raz dziękuję i zapewniam o wsparciu swoim oraz deklaruję wsparcie jednostek i komórek organizacyjnych formacji, które prezentuję. Z wyrazami szacunku nadinspektor Robert Szewc.

Powrót na początek strony