Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Światowy Dzień Pracy Socjalnej 16 marca

16 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Celem dnia jest docenienie wszystkich pracowników socjalnych i służb związanych z pracą socjalną, jak również promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna.

Powrót na początek strony