Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Laureat w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2023”

W dniu 5 października 2023 r. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, został uhonorowany nagrodą w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2023”. 34-osobowa Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dr. n. med. Marka Tombarkiewicza, Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie przyznała nam:

V miejsce w kategorii

„Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych” poprzez „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych – PROTECT-MED”.

Konkurencja była ogromna! W 7 różnych kategoriach wpłynęła rekordowa liczba ponad 130 zgłoszeń! Tym bardziej cieszymy się, że SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, znalazł się w gronie laureatów.

Patronami honorowymi tegorocznej edycji konkursu byli: NFZ, ZUS, CIOP-PIB, Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania nagrody, składamy serdeczne podziękowania oraz gratulacje.

Powrót na początek strony