Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Szczepienia

Szanowni Państwo,

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego wykonuje szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem (komunikat nr 12 Ministra Zdrowia).
Koordynatorem ds. szczepień w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego jest Pani Barbara Zaniewska.

Zgłoszenia szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych należy dokonywać na adres e-mail: bzaniewska@zozmswia.bialystok.pl
lub pod numerem telefonu : (47) 710 41 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 11.30

Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. U osób szczepionych dawką przypominającą należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. Do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby spełniające kryteria określone w niniejszym komunikacie, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).

Zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.

  • Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.
  • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania, od dnia 23 września 2021 r. lekarz może wystawić samodzielnie skierowanie na szczepienie przypominające, kierując się zaleceniami określonymi w komunikacie nr 12 Ministra Zdrowia dotyczącymi grup uprawnionych do szczepienia przypominającego oraz przewidzianego odstępu jego podania.
  • Skierowanie może wystawić lekarz jedynie dla grup wyszczególnionych w komunikacie nr 12 oraz komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia.
  • Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989. Połączenie z infolinią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest bezpłatne.

Powrót na początek strony